Get Adobe Flash player

„Wilamowskie Śmiergusty jako przykład współpracy transgranicznej”

Wersja do wydruku

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Całkowita wartość projektu 100 % - 20 751,39 Euro
Dofinansowanie z EFRR 85% - 17 638,68 Euro
Budżet państwa 5% - 1 037,57 Euro
Budżet gminy 10% - 2 075,14 Euro

Projekt zakłada nawiązanie współpracy polsko-czeskiej: gmin Wilamowice i Dolní Benešov poprzez pobudzenie tych środowisk i organizacji, które dotychczas w niewielkim stopniu włączały się w wymianę i współpracę transgraniczną. Zaliczymy do nich młodzież szkolną i przedstawicieli oświaty, organizacje kobiece, emerytów i strażaków. Projekt zaktywizuje środowiska na poziomie lokalnym w dziedzinie edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. Pozwoli na współpracę w dalszej perspektywie nowych podmiotów zainteresowanych działaniami o charakterze transgranicznym oraz integrację społeczności obszaru wsparcia.

W ramach projektu odbędzie się szereg działań, poczynając już od „Hudební Jaro na Hlucínsku” w Dolnym Benešovie, gdzie udadzą się przedstawiciele organizacji z Wilamowic. Następnie 1 czerwca 2018 do Wilamowic przyjedzie grupa gości z Czech na czele z przedstawicielami organizacji oświatowych, kobiecych i strażackich, seniorów i młodzieży szkolnej. 2 czerwca 2018 uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczce o charakterze poznawczo-edukacyjnym, konferencji dotyczącej rozwoju współpracy pomiędzy Wilamowicami i Dolnym Benešovem. Zaplanowano również wizytę w kilku jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkole Podstawowej w Wilamowicach. W dniach 2-3 czerwca uczestnicy wezmą również udział w imprezie „Wilamowskie Śmiergusty”, podczas której odbędą się występy zespołów regionalnych i grup artystycznych oraz prezentacje lokalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, w których uczestniczyć będą również przedstawicielki z Dolnego Benešova. Dla najmłodszych zapewnione zostaną bezpłatne animacje typu konkursy, gry i zabawy, malowanie twarzy, bańki mydlane i postacie z bajek.

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 

Link do artykułu podsumowującego projekt: https://mgok.wilamowice.pl/artykul/wilamowskie-miergusty-jako-przyk-ad-wsp-pracy-transgranicznej-0

Fotorelacja z działań projektu: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/wilamowskie-miergusty-2018-sobota-02062018-r

https://mgok.wilamowice.pl/tresc/wilamowskie-miergusty-2018-niedziela-03062018-r

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika