Get Adobe Flash player

„Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach po przebudowie i modernizacji, w celu uruchomienia pracowni ceramicznej i poprawy warunków sprzyjających rozwijaniu ruchu społeczno-kulturalnego na terenie obszaru LGD Ziemia Bielska”

Wersja do wydruku

Projekt „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach po przebudowie i modernizacji, w celu uruchomienia pracowni ceramicznej i poprawy warunków sprzyjających rozwijaniu ruchu społeczno-kulturalnego na terenie obszaru LGD Ziemia Bielska” uzyskał dofinansowanie w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska. 

Celem operacji jest wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach po rozbudowie i modernizacji, w niezbędne meble i sprzęty pozwalające na działalność statutową. Operacja zakłada utworzenie pracowni ceramicznej na potrzeby kultywowania tradycji związanych z dawnym rękodziełem, jakim było wypalanie garnków i naczyń z gliny. Operacja będzie realizowana w okresie od stycznia do czerwca 2020, a kierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Wilamowice, w tym z grup defaworyzowanych, a także mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska.

Zadanie obejmie zakup wyposażenia pracowni ceramicznej, nowych mebli wraz z  nagłośnieniem i oświetleniem sali wielofunkcyjnej, sprzętu komputerowego do biura i pracowni oraz drobnych sprzętów niezbędnych w prowadzeniu działalności kulturalnej. Oferta zajęć kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjno-społecznych jaka była dostępna do chwili obecnej, zostanie wzbogacona o nowe formy pracy, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego.

Całkowita wartość projektu  - 91 666,00 PLN
Dofinansowanie - 58 327,00 PLN
Wkład własny - 33 339 PLN
Okres realizacji:  styczeń - czerwiec 2020

 

                                

   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika