Get Adobe Flash player

ZSP Hecznarowice - Kolejny Projekt Unijny finansujący współpracę Polsko-Węgierską

Wersja do wydruku

Miło mi państwa poinformować, że podpisaliśmy umowy na kolejny projekt wymiany młodzieży finansowany ze środków Unii Europejskiej. Nasz nowy projekt realizowany będzie z programu ERASMUS+ w ramach poddziałania - współpraca szkół.

ZSP w Hecznarowicach w tym projekcie nie będzie jedynym polskim partnerem, projekt przewiduje integrację i współpracę wszystkich polskich szkół gminy Wilamowice z naszymi węgierskimi przyjaciółmi. Pełna nazwa naszego projektu to Tanulói együttm ̋uködés környezetünk megóvásáért akisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium és Wilamowice település iskolái között”, z węgierskiego na polski to: „Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Református Kollégium w Kisújszállás, a szkołami z Gminy Wilamowice”.

Każda szkoła gminy Wilamowice otrzyma wsparcie na wymianę młodzieży w kwocie 67 tysięcy złotych, nasz projekt będzie trwał dwa lata. Tym razem wraz z naszymi węgierskimi przyjaciółmi będziemy zajmowali się bardzo palącymi problemami ekologicznymi.

Cele Projektu Erasmus +

Kształtowanie u uczniów polskich i węgierskich postaw proekologicznych poprzez:

  • Edukację poznawczą o zasobach natury/woda, powietrze, środowisko naturalne/.
  • Poszerzenie wiedzy o skutkach dewastacji środowiska przez człowieka.
  • Rozwijanie postaw proekologicznych.
  • Wytwarzanie postawy obywatelskiego "Recyklingu śmieci" jako postawy koniecznej do poprawy jakości życia nas i przyszłych pokoleń .

Dla naszej szkoły to już drugi projekt realizowany z węgierskimi partnerami w tym roku szkolnym. Jednak I projekt „Kapsuła kulturowa – obejmuje tylko ZSP w Hecznarowicach i Móricz Zsigmond Református Kollégium. Do realizacji obydwu naszych przedsięwzięć potrzebujemy tylko jednego, końca pandemii i powrotu do normalności zarówno w Polsce jak i w Europie, na co zarówno my jak i nasi węgierscy przyjaciele bardzo czekamy.

Nasze wspólne partnerstwo trwa nieprzerwanie od 2007 r. Jak do tej pory około 1000 młodych Polaków i Węgrów odwiedziło partnerskie szkoły, biernie jednak w wymianie wzięło udział około 17 tysięcy naszych uczniów, zarówno Polaków jak i Węgrów /brali udział w imprezach towarzyszących wymianie/. Nasza współpraca zaowocowała wieloma przyjaźniami. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wspólnie się odwiedzają i robią to nie tylko wirtualnie. Dla wielu z naszych wychowanków to fajna praktyczna szkoła posługiwania się językiem angielskim, co praktykują bardzo sprawnie.

Więc mamy środki, mamy plany, mamy chęci i z utęsknieniem czekamy na koniec pandemii.

Dyrektor ZSP w Hecznarowicach Maciej Żarski

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika