Get Adobe Flash player

O nas

Wersja do wydruku

Opiekę nad działalnością kulturalną na terenie gminy Wilamowice sprawuje Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach wraz z trzema filiami - Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, Świetlicą wiejską na Kaniówku oraz Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (budynek oddany do użytku w styczniu 2011 r.). 
W 2010 r. budynek M-GOK został gruntownie zmodernizowany i odnowiony. Do użytku został oddany w styczniu 2011 roku. Obecnie jest to nowoczesny obiekt w pełni dostosowany do realizacji przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, promocją i informacją turystyczną. Dysponuje klimatyzowaną salą wielofunkcyjną z nagłośnieniem, oświetleniem, ekranem i projektorem multimedialnym.
Budynek M-GOK w Wilamowicach oraz jego filie udostępniane są również organizacjom i jednostkom pomocniczym gminy. W placówkach kulturalnych przeprowadzane są różnego rodzaju konkursy recytatorskie, muzyczne, warsztaty teatralne, rozdania nagród oraz szkolenia. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność nastawioną głównie na pracę z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w grupach zajęciowych i zespołach artystycznych. Patronat sprawuje nad następującymi grupami:

 • Zespół Regionalny „Zasolanie” z Zasola Bielańskiego,
 • Zespół Regionalny „Tradycja" ze Starej Wsi,
 • Zespół Regionalny „Pisarzowianki” z Pisarzowic,
 • Zespół Regionalny „Dankowianie” z Dankowic,
 • Zespół Regionalny „Wilamowice” z Wilamowic,
 • Zespół Regionalny „Echo” z Hecznarowic,
 • Zespół Regionalny „Cepelia Fil - Wilamowice”,
 • Mażoretki „Nemezis” i „Wiraże”,
 • Mażoretki „Gracja” ze Starej Wsi,
 • Grupa taneczna „Kurtynka” 
 • Grupy teatralne: Teatr Ruchu „Bezimienni” i Teatrzyk Dziecięcy „Debiucik” z Pisarzowic
 • Grupa Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy Gminy Wilamowice im. Honoraty Mynarskiej.

M-GOK współpracuje także z Orkiestrami Dętymi i Kołami Gospodyń Wiejskich organizując warsztaty muzyczne i różnorodne szkolenia m.in.: obsługa komputera, kursy krawieckie, garmażeria i dekoracja stołu. Zajęcia te w większości możliwe są dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych pozyskanych poprzez realizację różnego rodzaju projektów.
Zespoły Regionalne, Orkiestry Dęte, mażoretki, grupy taneczne, Koła Gospodyń Wiejskich wspierane finansowo przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury promują Gminę Wilamowice w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych zarówno w kraju, jak i poza granicami. Miernikami prowadzonej działalności są nagrody zdobywane przez wspomniane grupy, którym M-GOK zapewnia środki finansowe na transport oraz finansuje akompaniatorów i choreografów poszczególnych grup, zapewnia finansowanie zakupu instrumentów i strojów.

W 2020 r. na stałe formy pracy w M-GOK składają się:

 • Zajęcia taneczne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Cepelia Fil - Wilamowice”,
 • Aerobik,
 • Pilates,
 • Grupa taneczna „Kurtynka”,
 • Mażoretki „Nemezis”, „Wiraże”, „Gracja”,
 • Zajęcia taneczne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilamowice”,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Nauka gry na instrumentach klawiszowych.

Ośrodek Kultury zajmuje się również koordynacją wszystkich działań w zakresie życia kulturalnego na terenie gminy, organizując różnorodne imprezy i festyny
Tradycją stała się już cykliczna impreza pn. "Wilamowskie Śmiergusty", która odbywa się na przełomie maja i czerwca. Są to dwudniowe spotkania, podczas których prezentują się wszystkie zespoły lokalne, pokazując swoje tańce, tradycje i muzykę oraz ciekawostki historyczne. Celem imprezy jest poznawanie wiosennych i wielkanocnych zwyczajów oraz przybliżanie kultury innych narodów. Zabawa jest znana na całym Podbeskidziu, jak również poza granicami kraju, gdyż uczestniczą w niej różne grupy artystyczne z zaprzyjaźnionych miast partnerskich oraz innych państw.
M-GOK współorganizuje także "Pisarzowskie Sobótki", które odbywają się w Pisarzowicach w miesiącu czerwcu. Impreza ma także zasięg międzynarodowy. Co roku w zabawie uczestniczą goście ze Słowacji.
W tym samym miesiącu w Dankowicach organizowane są "Ogrody Plebańskie", z których dochód przeznaczany jest na szczytne cele charytatywne.
Od 2016 roku M-GOK współorganizuje również imprezę "Pożegnanie Lata", która na stałe włączona została do kalendarza imprez kulturalnych.
W grudniu tego samego roku odbyło się Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Chórów Miast Partnerskich. Do gminy zawitał Chór „Cordis Jesu” z Rajeckich Teplic, Chór „Rozmar” z Dolnego Benesova oraz Chór „FÖNIX” z Kisujszallas. Gminę Wilamowice reprezentował Chór z Pisarzowic. Wydarzenie to zostało przyjęte z entuzjazmem przez miejscowości partnerskie i począwszy od 2017 roku każda kolejna edycja spotkania odbywa się w innym kraju.
W 2017 roku odbyły się I Dożynki Gminy Wilamowice, które zostały zorganizowane w Starej Wsi.
W roku 2018, ze względu na wyjątkowy jubileusz Wilamowic, realizacja II Dożynek miała miejce właśnie w tej miejscowości, została poprzedzona obchodami 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom.
Ośrodek Kultury włącza się również w przygotowywanie innych imprez tj. Rajdy Rowerowe, Turniej Taroka, Rajdy Pojazdów Zabytkowych, konkursy recytatorskie, promocje książek.

M-GOK w Wilamowicach prowadzi także działalność informacyjno-publikacyjną. Wydaje gazetę lokalną "Wilamowice i okolice" oraz opublikował następujące pozycje książkowe:

1. „Wymysöjer śtytła" – Miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek wilamowskich Józefa Gary (red. Jolanta Danek), Wilamowice 2007.

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawnictwo zrealizowano przy wsparciu finansowym Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

2.„Stary Kościół w Wilamowicach 1704-1957” (red. Jolanta Danek), Wilamowice 2007.
3. „Ochronka pod Wezwaniem Św. Anny w Wilamowicach 1908-2008. 100 lat w służbie Bogu i Ludziom” (red. Jolanta Danek), Wilamowice 2008.

4. „Katalog Stroju Wilamowskiego – oraz dywagacji kilka” Jolanta Danek, Wyd. Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice 2009.

Katalog został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL 2007-2013.

5."Wspomnienia żołnierza tułacza 1939-1947" Edward Chucher (oprac. red. J. Kubik, S. Chucher, M. Mynarska), Wilamowice 2009.

6. Album „Strój Wilamowski” Jolanta Danek, Wilamowice 2009.

Album współfinansowany przez Województwo Śląskie, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Gminę Wilamowice, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach.

7. "Nasze dziedzictwo w obrazie i rzeźbie" Władysław Carbol, Wilamowice 2011.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika