Get Adobe Flash player

Ambasada Nieba w Starej Wsi

Ten kościół na wzgórzu jak perła nam lśni,
Rozjaśnia swym blaskiem i noce i dni.
Choć wieki mijają, tu Duch się nie zmienia,
Bo Krzyża Świętego ma moc Podwyższenia.
Chorałem modlitwy w posadach niech drży!
Niech nigdy na wieczność nie zamkną się drzwi!

    Barbara Pieczka

Jakże głośnym echem w sercach mieszkańców Starej Wsi i okolic odbiła się celebracja obchodów 500-lecia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, skoro natchnęła do tworzenia tak pięknych, lirycznych strof. Wszak jak mogło być inaczej, skoro starowiejski proboszcz, ks. kan. Grzegorz Then, od wielu miesięcy, a może i lat, przygotowywał ten niezwykły, bo 500 letni jubileusz  naszej świątyni. Pieczołowicie konserwowana i w każdym centymetrze kwadratowym odrestaurowana istotnie w dniach 21-22 maja 2022r. wyglądała jak drogocenna perła.

ZAPRASZAMY NA XI GMINNY RAJD ROWEROWY!

Serdecznie zapraszamy na XI Gminny Rajd Rowerowy!

W tym roku trasa prowadzić będzie po wschodniej części naszej Gminy (w przyszłym roku część zachodnia, obecnie prowadzone roboty drogowe na trasie Dankowice – Stara Wieś uniemożliwiają bezpieczne przeprowadzenie rajdu na trasie łączącej miejscowości).

Ponadto wychodząc naprzeciw prośbom uczestników o skrócenie trasy, by mogły w niej brać udział całe rodziny, również małe dzieci w tym roku przygotowaliśmy 18-kilometrową, prostą, ale niezwykle malowniczą trasę z jednym delikatnym podjazdem. Całość prowadzi po drogach asfaltowych!

Zachęcamy do zapisów, wszystkie szczegóły na plakacie!

„BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W WILAMOWICACH” - POWTÓRNE ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

„BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W WILAMOWICACH” - ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przystępuje do realizacji zadania: "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach" w związku z czym kieruje do podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do realizacji zapytanie ofertowe:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2022 r do godz. 14:00 w siedzibie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach
ul. Staszica 2
43–330 Wilamowice

LGD Ziemia Bielska zaprasza na spotkanie pn. Trzecie rozdanie 2023-2027

Już po raz trzeci w 14-letniej historii swojego istnienia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przystępuje do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument lokalnej strategii rozwoju. W dwóch perspektywach unijnych 2007-2013 i 2014-2020 Stowarzyszenie pozyskało i rozdysponowało na naszym obszarze 32 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na spotkanie inicjujące tworzenie wspomnianego dokumentu na lata 2023-2027. Spotkanie pn. Trzecie rozdanie 2023-2027 odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w godzinach 16:00-20:00 (rejestracja od godz. 15:00) w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach.

Jesteśmy przekonani, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17 czerwca 2022 r. za pośrednictwem formularza internetowego https://www.ziemiabielska.pl/trzecierozdanie/rejestracja lub telefonicznie pod nr telefonu: 33 8 18 34 11.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
T. Regera 81
43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 8183411; +48 607 636 691
e-mail: projekty@ziemiabielska.pl
www.ziemiabielska.pl

Wielka gala na Zamku w Podzamczu-uroczystość rozdania nagród w projekcie „Zielona pracownia 2022”

Wśród tegorocznych laureatów 8 edycji konkursu „Zielona pracownia 2022” znalazły się Pisarzowice. Ze 129 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, jury wyłoniło najciekawsze projekty, które zostaną dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zielone projekty powstaną w 70 szkołach województwa śląskiego. Liczyły się: różnorodność pomocy dydaktycznych, innowacyjność i funkcjonalność.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice z sukcesami na międzynarodowym festiwalu „Złota Trąbka”

Miło nam poinformować, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice z sukcesami wystąpiła na międzynarodowym festiwalu „Złota Trąbka”. Zdobyli oni złoty dyplom w sobotnim konkursie estradowym, złoty dyplom w konkursie o puchar starosty, który odbywał się w niedzielę oraz statuetkę najlepszego młodzieżowego zespołu całego festiwalu!

Po trudach ostatnich tygodni (uczestnictwo w pikniku „Baw się razem z nami”, wyjazd i koncert w mieście partnerskim Dolní Benešov, koncert w ramach „Wilamowskich Śmiergustów 2022”, Jubileusz 125-lecia OSP Pisarzowice) taka nagroda raduje podwójnie.

Serdecznie gratulujemy młodym Muzykom i życzymy kolejnych sukcesów.

Mikroprojekt "Manewry strażackie-okazją do umocnienia polsko-czeskich kontaktów" dofinansowany!

Miło nam poinformować, iż złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach wniosek pn. „Manewry strażackie - okazją do umocnienia polsko-czeskich kontaktów“, został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

Wilamowskie Śmiergusty 2022

W dniach 28-29 maja na terenie LKS „Wilamowiczanka” po długim czasie przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyły się „Wilamowskie Śmiergusty”. Wydarzenie to było jednym z działań w ramach projektu „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” dofinansowanego z programu „Europa dla Obywateli”, którego wnioskodawcą była Gmina Wilamowice.

Strony

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika