Get Adobe Flash player

Projekt Edukacja muzyczna

   

                        Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Wdrażanie Projektu pt.: „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego Gminy”

 

Gmina Wilamowice jest od lipca br. zaangażowana we wdrażanie Projektu

pt.: „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego Gminy”

– Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Przedsięwzięcie to zaplanowano na okres 4 miesięcy.

 

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wilamowice w obszarze kształcenia i rozwoju umiejętności muzycznych

w okresie od lipca do października 2012.

Celem projektu jest uzyskanie umiejętności w zakresie gry na instrumentach muzycznych przez 36 osób – w tym 20 dziewcząt

 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

Warsztaty muzyczne „Edukacja muzyczna” prowadzone w następującym zakresie:

-warsztaty z gry na flecie

      -warsztaty z gry na klarnecie

-warsztaty z gry na trąbce

   -warsztaty z gry na puzonie

- warsztaty z gry na tubie

   -warsztaty z gry na instrumentach perkusyjnych

 

Szkolenia 45+

    

                                      Człowiek - najlepsza inwestycja

          Wdrażanie Projektu pt.: „Szkolenia 45+”

 

Gmina Wilamowice jest od września   br. zaangażowana we wdrażanie Projektu pt.: „Szkolenia 45+”

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

Przedsięwzięcie to zaplanowano na okres 4 miesięcy

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 20 osób niepracujących – mieszkańców Gminy Wilamowice w okresie od września do grudnia 2012 roku

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

  • Kurs Decoupage – pracownia rękodzieła
  • Warsztaty rozwoju osobistego w zakresie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych, w tym:

-nauka korzystania z serwisów internetowych

-czytanie prasy w Internecie

-nauka obsługi poczty elektronicznej

-nauka obsługi edytora tekstowego MS Word oraz komunikatora GG

  • Warsztaty w zakresie aktywizacji kształtowania własnego wizerunku

Delegacja Miasta Wilamowice w Chorwacji

W dniach 22-24 czerwca br. delegacja miasta Wilamowice w składzie: Burmistrz Wilamowic p. Marian Trela, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Stanisław Nycz, Radny Gminy p. Kazmierz Cebrat oraz Dyrektor M-GOK w Wilamowicach p. Aleksander Nowak wraz z zastepcą p. Jolantą Danek udała się z wizytą do zaprzyjaźnionego miasta Klostar Ivanić na Chorwacji. Okazją do odwiedzin było uroczyste podpisanie "Umowy o brataniu" się pomiędzy miastem Wilamowice i gminą Klostar Ivanić. Przedstawiciele Wilamowic wzięli udział w wystawie hodowli konnej oraz przeglądzie folklorystycznym "Klostranski skrilak", w trakcie którego tradycyjne tańce wilamowskie zaprezentowała młodzież z Zespołu Regionalnego "Cepelia Fil Wilamowice". W kolejnym dniu delegacja zwiedziła miasto oraz uczestniczyła we mszy świętej z racji przypadajacego w tym dniu święta Św. Jana Chrzciciela - patrona tamtejszego kościoła.

(pozostałe zdjęcia zamieszczone zostały w "Galerii").

 

              

  

     

 

 

Zakup instrumentów dętych

                                           

 

Dofinansowano ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Gmina Wilamowice w roku 2011 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu

Rozwój infrastruktury kultury pt. "Zakup instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej".

Dzięki pozytywnej ocenie i uzyskaniu dostatecznej ilości punktów,

udało się pozyskać środki w wysokości 66.000 złotych. 

Pozostałą kwotę 60 850,00 zł. wydatkowała Gmina Wilamowice.

W kwietniu br. zostały zakupione instrumenty na łączną kwotę 126 850,00 złotych.

Gminna Orkiestra dęta została doposażona w 29 nowych instrumentów

( tuby, tenorhorny, trąbki, klarnety, puzony, saksofony i flety poprzeczne ).

Dzięki tej inicjatywie mogło podjąć naukę gry na instrumentach  ponad 70 dzieci,

co bez dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie byłoby możliwe.

 

Lista osób zakwalifikowanych do nauki gry na instrumentach dętych

Poniżej podajemy listę osób zakwalifikowanych do nauki gry na instrumentach dętych

oraz pierwszy termin spotkania, podczas którego zostaną ustalone wspólnie kolejne zajęcia.

Zebranie poszczególnych grup odbędzie się w budynku

Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego,

przy ul. Paderewskiego 3 w Wilamowicach.

Strony

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika