Get Adobe Flash player

„MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DANKOWICACH” - POWTÓRNE ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

„MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DANKOWICACH” - ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przystępuje do realizacji zadania: "Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach" w związku z czym kieruje do podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do realizacji zapytanie ofertowe:

„BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W WILAMOWICACH” - ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przystępuje do realizacji zadania: " Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach " w związku z czym kieruje do podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do realizacji zapytanie ofertowe:

Mistrzostwa Gminy Wilamowice w lekkiej atletyce

29 kwietnia 2022 roku, na stadionach w Hecznarowicach i Wilamowicach rozegrane zostały drużynowe zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo naszej gminy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W „drużynówce” rywalizacja odbywa się w biegach na dystansach 1000, 600, 300 i 100 metrów oraz w rzucie oszczepem, pchnięciu kulą i skoku w dal. Drużyna może liczyć maksymalnie 16 zawodniczek bądź zawodników, każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji, a do punktacji końcowej branych jest pod uwagę 12 najlepszych wyników. Rezultaty uzyskane przez startujących przeliczane są na punkty według specjalnych tabel.

Zabranie Sprawozdawczo-Programowe KGW „Strażniczki Tradycji” z Pisarzowic

Każdego roku, członkowie organizacji społecznych spotykają się na Zebraniach Sprawozdawczo-Programowych lub Wyborczych. 28 kwietnia br. członkinie KGW „Strażniczki Tradycji” wraz z zaproszonymi gośćmi spędzili wspaniałe popołudnie na sali w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach. Najpierw odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Koła, następnie „Wiosenne popołudnie”.

„MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DANKOWICACH” - ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przystępuje do realizacji zadania: "Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach" w związku z czym kieruje do podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do realizacji zapytanie ofertowe:

Projekt „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności”

Podsumowanie z realizacji projektu
„Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności”

Projekt z Programu Europa dla Obywateli zrealizowany!

Dopiero po dwóch latach przerwy pandemicznej Gmina Wilamowice mogła zrealizować międzynarodowy projekt pn. „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli, w ramach działania 2.1 Partnerstwo miast. Początkowo projekt miał odbyć się w czerwcu 2020 r., jednak z uwagi na Covid-19, nie było to możliwe i dzięki pozytywnej zgodzie Komisji Europejskiej, termin działań został przełożony.

Wszystkie zadania projektowe odbyły się w Wilamowicach w dniach 27-30 maja 2022 r. i skupiły 250 obywateli miast partnerskich z Kisújszállás (Węgry), Hornej Súčy, Kuneradu i  Rajeckich Teplic (Słowacja), Dolníego Benesova (Czechy), Klanjca i Županji (Chorwacja) oraz Wilamowic. Podczas czterech dni spotkań uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach, dyskusjach i wykładach poświęconych współpracy międzynarodowej opartej na zasadzie solidarności, łączącej wszystkie kraje Unii Europejskiej. Projekt promował postawy solidarności oraz poszanowania praw człowieka zwłaszcza wobec uchodźców poszukujących ochrony w Polsce, poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku innych kultur oraz wspieranie dialogu i spotkań międzykulturowych z ludźmi z różnych środowisk i kultur. Podczas działań projektu omawiano pozytywne wartości jakie niesie obecność w UE i co dzięki niej osiągnęliśmy. Podkreślaliśmy w szczególności olbrzymi postęp cywilizacyjny, który udało się dzięki UE osiągnąć w różnych aspektach życia społecznego i kulturalnego. Dzięki działaniom projektowym pokazaliśmy, że poprzez współpracę i wytrwałe konsultacje można osiągnąć porozumienie w każdej kwestii. W projekcie zwracaliśmy uwagę na potrzebę  solidarnego działania w każdej ważnej sprawie dotyczącej narodów UE, co było jednym z elementów kampanii społecznej „Solidarni w Partnerstwie - społeczna i międzykulturowa współpraca kluczem do europejskiej solidarności”. Poprzez debaty i dyskusje staraliśmy się na własnych przykładach i doświadczeniach, przekazać większą wiedzę o osiągnięciach UE.
Dzięki obecności przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, podczas warsztatów interkulturalnych, wspólnie opracowaliśmy porozumienie pn.: „Współpraca kulturalna w UE - poznajmy swoje dziedzictwo”, które następnie zostało podpisane przez wszystkich przedstawicieli miast partnerskich biorących udział w projekcie. W ramach działań integracyjnych, uczestnicy tego wydarzenia wzięli udział w dwudniowej, wiodącej imprezie na terenie gminy pod nazwą „Wilamowskie Śmiergusty”, która cieszy się dużą popularnością na Podbeskidziu. Z nowymi planami dotyczącymi przyszłej współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, uczestnicy zakończyli spotkania z Programu Europa dla Obywateli.

 

Dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego projektu:

https://mgok.wilamowice.pl/tresc/projekt-solidarni-w-partnerstwie-spo-eczna-i-mi-dzykulturowa-wsp-praca-kluczem-do-europejskiej

 

Informacje zamieszczone na stronach internetowych partnerów projektu:

Miasto Horná Súča - Słowacja: https://www.hornasuca.sk/samosprava/eurofondy/projekty-v-realizacii/2022-solidarita-v-partnerstve-socialna-a-medzikulturna-spolupraca-kluc-k-europskej-solidarite-348sk.html

Miasto Rajecké Teplice - Słowacja: https://www.rajecke-teplice.info/pages/solidarita-v-partnerstve-socialna-a-medzikulturna-spolupraca-ako-kluc-k-europskej-solidarite

Miasto Kunerad - Słowacja: http://www.obeckunerad.sk/article/default/3121

Miasto Kisújszállás - Węgry: http://kisujszallas.hu/index.php?id=688&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

Miasto Klanjec - Chorwacja: https://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/

Miasto Županja - Chorwacja: https://zupanja.hr/index.php/2-uncategorised/466-the-project-solidarni-w-partnerstwie-spoleczna-i-miedzykulturowa-wspolpraca-kluczem-do-europejskiej-solidarnosci-was-funded-with-the-support-of-the-european

Miasto Dolní Benešov - Republika Czeska: https://www.dolnibenesov.cz/the-project-solidarni-w-partnerstwie-spoleczna-i-miedzykulturowa-wspolpraca-kluczem-do-europejskiej-solidarnosci-was-funded-with-the-support-of-the-european-union-under-the-programme-europe-for-citizens-10668/

 

Współpraca europejska dofinansowana

Gmina Wilamowice znalazła się po raz kolejny na liście wybranych wniosków do dofinansowania z unijnego programu „Europa dla Obywateli”, Działanie 2.1 Partnerstwo Miast. Projekt pod nazwą „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” realizowany będzie w dniach 27.05.2022-30.05.2022.

VII Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice „Ochotnicza Straż Pożarna”

25 kwietnia 2022 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach odbyła się VII Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice. Tym razem, zgodnie z planem opracowanym we wrześniu - temat przewodni stanowił rys historyczny oraz działalność straży pożarnej.

Integracja dzieci z Przedszkola Publicznego w Wilamowicach z dziećmi z Ukrainy

W ostatnim czasie przedszkolaki z Wilamowic przywitały dzieci z Ukrainy. W celu wzajemnego poznania się oraz integracji, nasze przedszkole zaproponowało szereg aktywności, które jeszcze niedawno były niemożliwe do zorganizowania z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce. Po okresie ograniczeń wreszcie mogliśmy wznowić różnorodną działalność naszej placówki.

Serca Gracji

W niedzielę 24 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyła się gala prezentująca mistrzowskie układy Akademii Gracja pod pałeczką kierownik artystycznej i trener pani Teresy Nycz oraz choreografa pani Marceliny Grzędowskiej. 

Punkt zbiórki w M-GOK kończy swoją działalność

To ostatnie trzy dni funkcjonowania punktu zbiórki dla Ukrainy
w M-GOK Wilamowice.

Po zgromadzone rzeczy zapraszamy potrzebujących dziś (27.04.) w godz. 12:00-16:00, w czwartek (28.04.) w godz. 10:00-13:00 oraz w piątek (29.04.) w godz. 9:00-12:00.

ZAPRASZAMY!

Rzeczy, które nie zostaną odebrane z M-GOK przekażemy do miejsc zbiórek dla Ukrainy na terenie Bielska-Białej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na wyjazd podsumowujący

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza twórców i rękodzielników z gminy Wilamowice na wspólny wyjazd podsumowujący projekt "Dwa regiony, wspólne dziedzictwo". Wyjazd, organizowany przez partnera wiodącego projektu - Partnerstwo pre MAS Dolni Liptov, zaplanowany został na 12-13 maja 2022 r. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość zwiedzenia Rużomberoka, a także poznania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego słowackiego LGD. Ponadto uczestnicy wezmą udział w targach rękodzieła, podczas których część będzie mogła zaprezentować swoje dzieła na specjalnie przygotowanych stanowiskach promocyjnych.

Strony

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika