Get Adobe Flash player

Zapraszamy na "Wilamowskie Śmiergusty 2015"!

GAZ-SYSTEM S.A. - Sponsor "Wilamowskich Śmiergustów"

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudowę sytemu gazociągów przesyłowych na terenie południowej Polski. Jednym z ważniejszych projektów jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zwiększy ilości transportowanego gazu na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na Podbeskidziu. Budowa gazociągu zaplanowana jest na lata 2017 - 2018. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń. Więcej informacji o firmie pod adresem: www.gaz-system.pl

Relacja z "Kulinarnego Dziedzictwa Powiatu Bielskiego 2015" oraz "Josinicki Żniwowani" - Powiatowego Turnieju Żniwowania Metodami Tradycyjnymi

Po raz kolejny w ramach Święta Powiatu Bielskiego, w Jasienicy odbył się turniej „Josiynicki Żniwowani”, w ramach którego uczestnicy wykazali się umiejętnościami związanymi z tradycyjnym żniwowaniem, m.in. koszenie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepem oraz klepanie kosy.

Zmarła Honorata Mynarska

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 4 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie zmarła wieloletnia sołtys Starej Wsi pani Honorata Mynarska.
Laureatka Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina z roku 2011. Jej pasją było malowanie, a Jej prace zdobią wnętrza wszystkich szkół oraz przedszkoli w naszej gminie.

Występy mażoretek „Gracja” oraz Z.R. "Pisarzowianki" w Hornej Sùčy na Słowacji

W tym roku w wakacyjną niedzielę, 28 czerwca, odbyła się już 25 edycja Festiwalu Dychových Hudieb Około Sůče, na którym występowały zespoły ze Słowacji, z Republiki Czeskiej oraz z Polski - Zespół Regionalny „Pisarzowianki, który zapraszany był wraz z delegacją z Pisarzowic przez starostę Juraja Ondračkę. Na słowackiej scenie zaprezentowały się również mażoretki „Gracja” ze Starej Wsi, których instruktorem jest pani Teresa Nycz. 

FINAŁ KONKURSU POD PATRONATEM BURMISTRZA WILAMOWIC PANA MARIANA TRELI „UCZEŃ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GMINY WILAMOWICE”

„Wiedza jest dla młodych rozsądkiem, dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą” /DIOGENES/. W dniu 24 czerwca 2015r.  w czasie Sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach rozstrzygnięto konkurs ogłoszony we wrześniu 2014r. „Uczeń Roku Gminy Wilamowice".

POKL - Rozwój Edukacji Gimnazjalnej Gminy Wilamowice - Podsumowanie

W okresie 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. w gimnazjach gminy Wilamowice realizowany był projekt „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Budżet projektu opiewał na kwotę 96 480,00 zł. z czego 85% czyli kwotę 82 008,00 zł. gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% czyli kwotę 14 472,00 zł. sfinansowała z dochodów własnych budżetu.

Strony

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika