Get Adobe Flash player

V Gminny Przegląd Pieśni Religijnej i Turystycznej w Starej Wsi

30 kwietnia 2013r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi odbył się V Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, a w tym roku po raz pierwszy urozmaicony o piosenkę  turystyczną. Do konkursu zgłosiło się 66 uczestników z wszystkich szkół podstawowych gminy oraz jednego gimnazjum.

Święty Arcybiskup Józef Bilczewski Patronem Miasta Wilamowic

Burmistrz Wilamowic Marian Trela oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz, staraniem ks. Prałata Michała Boguty proboszcza parafii zwrócili się do Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, z prośbą by Stolica Apostolska przez pośrednictwo Nuncjatury w Warszawie zatwierdziła dekretem, by patronem Miasta Wilamowice był Rodak Św. Abp Józef Bilczewski.

„Jan Paweł II wśród Nas” - obchody Święta Patrona w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach

W dniu 5 kwietnia 2013 roku obchodziliśmy w naszej szkole szczególne święto – Dzień Patrona Szkoły, które zostało ustanowione w 2005 roku na pamiątkę nadania Szkole Podstawowej w Pisarzowicach imienia Jana Pawła II.

/zdjęcia zamieszczono w galerii/

Pierwsza edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II w Pisarzowicach

W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach, która nosi zaszczytne imię najsłynniejszego Polaka XX wieku, został zorganizowany Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Wzięli w nim udział reprezentanci szkół z Hecznarowic, Wilamowic, Starej Wsi i oczywiście, gospodarzy z Pisarzowic. Eliminacje odbyły się już w styczniu. Pozwoliły one wyłonić uczniów posiadających największą wiedzę o życiu i nauce głoszonej przez Jana Pawła II. Uczestników Konkursu zaprosiliśmy na finał do Pisarzowic 27 marca 2013 roku.

Życzenia świąteczne

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

składamy najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,

mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz samych sukcesów

Dyrektor M-GOK Wilamowice Aleksander Nowak

wraz z pracownikami

 

 

 

Serdeczne życzenia Wesołego Alleluja
oraz dużo zdrowia i pogody ducha.

Niech radość Wielkanocy napełni Wasze serca
nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Życzenia składają

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz

wraz z radnymi

 

 

Gdy nadejdą Święta Wielkanocne niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia.

Życzenia składa Zarząd Rady Osiedla Wilamowic

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę,

aby ta największa prawda i tajemnica naszej wiary

była dla Państwa źródłem mocy, pokoju i radości.

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem

spędzonym bez zmartwień, trosk i pośpiechu.

 

                                                Wesołego Alleluja!

                                            Jacek Falfus

                                              Poseł na Sejm RP

 

 

TARGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. ABP. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO W WILAMOWICACH

Dnia 5 marca br. miało miejsce przełomowe wydarzenie w środowisku młodzieży z Gimnazjum im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani Dyrektor mgr Marioli Dylewskiej-Mitoraj oraz ogromnym staraniom grona pedagogicznego, zorganizowane zostały pierwsze w historii naszej szkoły Targi Edukacyjne. Ewenementem wydaje się fakt, że w tzw. preorientacji zawodowej uczniów wzięli również udział rodzice.

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich powiatu bielskiego w Jasienicy - 8 marca 2013

Z inicjatywy poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy odbył się VIII Europejski Dzień Kobiet, w którym udział wzięły delegacje KGW z Gminy Wilamowice oraz zastępca burmistrza Wilamowic Stanisław Gawlik.

„Sześciolatek w szkole” – konferencja w SP w Pisarzowicach

W dniu 28 luty br. odbyła się konferencja zorganizowana z inicjatywy Śląskiego Kuratora Oświaty  Stanisława Fabera i Burmistrza Gminy Wilamowice Mariana Treli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, dla rodziców oraz dzieci 5-cio i 6-cio letnich. Podczas spotkania odbyły się prelekcje dla rodziców prowadzone przez metodyka oraz psychologa, a dla dzieci nauczyciele zorganizowali  specjalne zajęcia. Na konferencji był obecny Śląski Kurator,  Burmistrz Wilamowic, Dyrektor Delegatury Kuratorium w Bielsku-Białej, Przewodniczący komisji ds. SOKZiS, Sołtys Pisarzowic, Kierownik ZOSiP , Przewodniczący Rady Rodziców, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli z Gminy Wilamowice oraz  rodzice 5-cio i 6-cio latków.

/zdjęcia z konferencji zamieszczono w galerii/

Strony

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika