Get Adobe Flash player

EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW 2015 W GMINIE WILAMOWICE

Uczestnicy EDP 2015_foto Andrzej Domański

Europejskie Dni Ptaków (EDP) to coroczna impreza organizowana w pierwszy weekend października, podczas której krajowi partnerzy światowej federacji BirdLife International (w Polsce - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - OTOP) pragną zwrócić uwagę ludzi na jeden z największych spektakli w świecie przyrody - jesienną wędrówkę ptaków.

Nagroda im. Księdza Józefa Londzina dla działacza z Bystrej

6 listopada br. w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się XVII edycja Nagrody im. Księdza Józefa Londzina. Nagroda przyznana została Zbigniewowi Banet z Bystrej, a wręczona została przez starostę bielskiego Andrzeja Płonkę oraz Alinę Świeży-Sobel przewodnicząca kapituły, której skład stanowili prof. Anna Węgrzyniak, ks. Ignacy Czader, Leszek Miłoszewski, Roman Migdał, Bogdan Kocurek oraz Jacek Falfus.

Zespół Regionalny "Dankowianie" już wkrótce świętować będzie 15-lecie działalności

21 listopada 2015 r. w sali OSP w Dankowicach odbędą się uroczystości związane z podniosłym Jubileuszem Zespołu Regionalnego "Dankowianie". Na godzinę 15.00 Zespół oraz KGW Dankowice zaprasza na Mszę Świętą w kościele parafialnym w Dankowicach.

Już wkrótce w Starej Wsi obchody Święta Niepodległości 11 listopada oraz przekazanie Sztandarów Powstań Śląskich

Dyrektor ZSP w Starej Wsi oraz Ksiądz Proboszcz parafii Stara Wieś zapraszają na podniosłą uroczystość patriotyczno-religijną z przekazaniem dla parafii historycznych Sztandarów Powstań Śląskich. Uroczystość odbędzie się 8 listopada 2015 o godz. 15.00 w kościele w Starej Wsi.

„Zasolanie” świętują Jubileusz 30-lecia artystycznej działalności

„Jest taki malowniczy zakątek naszej zasolskiej ziemi, gdzie od wieków żyją pracowici i szlachetni ludzie. Ukochali swój rodzinny dom, z radością dzielą się tym, co posiadają najcenniejszego - tradycją”.

Właśnie tutaj w dniu 24 października 2015 r. Zespół Wokalano-Taneczny „Zasolanie” świętował Jubileusz 30-lecia swojej działalności artystycznej.

Spotkania z młodzieżą klas VI

W dniu 20 października br. przewodnicząca KGW Cecylia Puzoń spotkała się w Domu Kultury na zajęciach z grupą młodzieży szkoły podstawowej wraz z nauczycielami Agnieszką Kania i Haliną Zbijowską-Nikiel. Zajęcia realizowane były w ramach projektu „Pisarzowice-moja mała ojczyzna” dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt podsumowany!

22 października br. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Gminę Wilamowice pn. „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach nr POIS.01.01.00-00-309-14” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. 

Klub Nauczyciela

Drugi rok działalności rozpoczął Klub Nauczyciela w Gminie Wilamowice. Uczestnikami przedsięwzięć klubu są nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy przebywają na emeryturze, a także ich rodziny i przyjaciele. Klub działa pod przewodnictwem Pani Marii Berezowskiej, a w skład zarządu wchodzą: Pani Wanda Śliwka, Pani Jadwiga Kulczyk, Pani Bronisława Adamaszek i Pan Michał Sobański.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Wilamowice

„Nie zawsze możemy kształtować przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej ich przyszłości...”

Tak słowami prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Franklina Delano Roossevelta, Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice Bożena Sobocińska przywitała przybyłych gości na gminnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października 2015 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury.

Jubileusz 70-lecia LKS "Pasjonat" w Dankowicach

19 września 2015 roku na stadionie LKS "Pasjonat" w Dankowicach miało miejsce Spotkanie Jubileuszowe z okazji 70-lecia Klubu. Goście, działacze, sympatycy oraz mieszkańcy gminy spotkali się, by przy dźwiękach orkiestry dętej, występach mażoretek i kabaretu "U Bacy" świętować to podniosłe wydarzenie. Nie zabrakło modlitwy, zebrani uczestniczyli we Mszy Świętej. Podczas części oficjalnej sprawozdanie z działalności przedstawił pan Andrzej Sadlok - prezes LKS "Pasjonat", Radny Gminy Wilamowice. Jego treść prezentujemy poniżej.

Strony

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika