Get Adobe Flash player

Projekt „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”

Informacje z realizacji projektu: 

W dniach 28.08.-02.09.2018 r. Gmina Wilamowice realizowała projekt pn. Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy - tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom". W projekcie udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich z Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji.

W ramach projektu odbyły się cykl wykładów oraz warsztatów mających na celu zaprezentowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego naszego regionu i gmin partnerskich. Podczas wykładów omówione zostały współczesne problemy dyskryminacji mniejszości etnicznych i walki o tożsamość kulturową w kontekście prześladowań oraz roli UE w budowaniu tożsamości regionalnej i pamięci kulturowej. Przeprowadzono również dyskusje poświęcone tematyce prześladowań kulturowych oraz współczesnym problemom dyskryminacji mniejszości etnicznych, a także mówiono o sposobach kultywowania dziedzictwa kulturowego. Dla pełniejszego przybliżenia dziedzictwa kulturowego Wilamowic zorganizowano dodatkowo warsztaty z udziałem regionalnych artystów, warsztaty języka wilamowskiego oraz warsztaty teatralne. Efektem warsztatów teatralnych było przygotowanie spektaklu, a dyskusje i warsztaty o dziedzictwie kulturowym doprowadziły do powstania scenariusza lekcji dotyczącego kultywowania dziedzictwa regionalnego do wykorzystania przez nauczycieli w gminach partnerskich. Na podstawie materiałów zebranych podczas projektu powstała wystawa o prześladowaniach mniejszości etnicznych „Mały naród - Wielka kultura”. Wspólnie opracowano również grę miejską dotyczącą prześladowań kulturowych mniejszości etnicznych.
Zwieńczeniem projektu było podpisanie wspólnie przygotowanego Porozumienia „Tolerancja dla kultur”, w którym miasta partnerskie zobowiązały się do wzajemnego wsparcia oraz inicjowania działań mających na celu szerzenie tolerancji dla kultur, poprzez budowę postaw opartych na równości i niedyskryminacji wobec odmienności kulturowej. Ważną częścią projektu było również wręczenie nagród „Zasłużony dla dziedzictwa kulturowego”.

Zdjęcia z działań projektowych w naszej galerii: 

https://mgok.wilamowice.pl/tresc/projekt-razem-chro-my-dziedzictwo-kulturowe-europy-samo-regionalna-i-pami-wielokulturowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze zrealizowanych działań projektoeych na stronach internetowych miast partnerskich:

http://www.kisujszallas.hu/index.php?id=688&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

http://www.hornasuca.sk/news/view/288

http://www.dolnibenesov.cz/europe-for-citizens-1-11-2018/

http://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/

https://zupanja.hr/index.php/info/94-program-europe-for-citizens

http://www.rajecke-teplice.info/article/default/2182

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje prasowe:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisane porozumienie "Tolerancja dla kultur"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Wilamowice pozyskała po raz kolejny środki finansowe na zadanie pt. „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”. Projekt z programu „EUROPE FOR CITIZENS” zostanie zrealizowany w dniach 28.08.2018 - 02.09.2018 r.

Piknik rodzinny w Przedszkolu w Pisarzowicach!

Piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja” zapisał się na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez nasze przedszkole. Tego roku obchodziliśmy go 17 czerwca.  Celem imprezy było zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom pikniku wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju. Pogoda w tym dniu wyjątkowo nam sprzyjała, a słońca i prawdziwie wiosennego wiatru nam nie zabrakło.

Flaszowie. Artyści z Hecznarowic - Promocja albumu w Domu Parafialnym

„Cztery silne osobowości, czterech samorodnych artystów, którzy życie i twórczość związali ze swoją małą ojczyzną. Dzieła ich talentu, stworzone w XIX i XX wieku, można było podziwiać w 2017 roku na wystawie «Flaszowie». Teraz oddajemy w Państwa ręce album utrwalający to wydarzenie”. – Te słowa określają zakres i tematykę wydanego właśnie albumu Flaszowie. Artyści z Hecznarowic.

Ortograficzne potyczki

Od szesnastu lat w gimnazjach Gminy Wilamowice odbywa się Gminny Konkurs Ortograficzny o Puchar Burmistrza Gminy Wilamowice, którego patronem jest Pan Burmistrz Marian Trela. W tym roku turniej odbył się w Pisarzowicach w dn. 23 maja 2018 r.

„Piknik rodzinny na sportowo”

16 czerwca 2018 r., w Zasolu Bielańskim w ramach „Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” zrealizowano zadanie pn. „Promowanie Sołectwa Zasole Bielańskie poprzez organizację imprezy pn. Piknik rodzinny na sportowo”, współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego.

Ostatnia Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice w roku szkolnym 2017/2018

Dnia 13 czerwca 2018  roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, odbyła się kolejna Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice. Było to już ostatnie spotkanie w roku szkolnym 2017/2018.
Tematem przewodnim sesji był Savoir-Vivre – Zasady dobrego wychowania.   
   

Bogactwo Ziemi Bielskiej czyli jak promować się wspólnie

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska realizuje projekt pt. „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku”. Głównym celem projektu jest promocja producentów i usługodawców (głównie z obszaru LGD ale także najbliższych okolic) poprzez wykreowanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Bielskiej.

Strony

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika