Get Adobe Flash player

Cepelia Fil-Wilamowice

Wersja do wydruku

Zespół Regionalny Pieśni i Tańca "Cepelia Fil-Wilamowice" jest ambasadorem kultury polskiej i powiatu bielskiego, który zaszczytnie prezentuje na licznych festiwalach folklorystycznych w całej Europie. Prezentuje folklor, a przede wszystkim niepowtarzalne stroje i pieśni śpiewane w oryginalnym języku wilamowskim. Podstawę repertuaru zespołu stanowią miejscowe tańce i przyśpiewki zaczerpnięte z bogatych obyczajów rodzinnych i dorocznych, kultywowanych w Wilamowicach przez mieszkańców miasteczka, potomków osadników przybyłych na teren Polski z ziem flamandzkich na początku XIII wieku. Zespół w swoim programie posiada również tańce i piosenki z innych regionów Polski np. suitę cieszyńską, krakowską, tańce opoczyniańskie czy żywieckie. Patronat nad zespołem sprawuje Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z Warszawy. Zespół zdobył certyfikat Międzynarodowej Organizacji C.I.O.F.F. , który upoważnia do reprezentowania polskiej kultury na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Wśród wielu cennych nagród i dyplomów zespół może się poszczycić najbardziej prestiżową nagrodą odebraną z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2000 r. - medalem im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Jest to wyraz najwyższego uznania dla twórczości artystycznej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury tradycyjnej. Przez 26 lat na obszarze byłego województwa bielskiego tą nagrodą uhonorowano zaledwie 24 twórców i działaczy, jedną kapelę oraz cztery Zespoły Folklorystyczne, w gronie których znalazł się Zespół „Cepelia Fil –Wilamowice”.

Otrzymał również dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej” w 1998 i 2002 r. Dyplom Honorowy „Za zasługi w współtworzeniu kultury polskiej” i medal „Zasłużony dla Cepelii” przyznany przez Fundację „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Dyplom Honorowy Wojewody Bielskiego „Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury ludowej”. W roku 2000 na Światowym Festiwalu Folkloru w Santa Gorizia we Włoszech odbywającym się pod patronatem UNESCO i C.I.O.F.F. zespół otrzymał główną nagrodę „Oscara Folkloru”. W roku 2007 na Światowym Festiwalu Folklorystycznym C.I.O.F.F Büyükcekmece w Istambule otrzymał Nagrodę Specjalną „Jury Specjal Awards” w kategorii folklor. „Cepelia Fil – Wilamowice” reprezentuje Gminę Wilamowice na najważniejszych imprezach promocyjnych, a powiat bielski i kraj na licznych festiwalach i imprezach międzynarodowych. Jest swoistym ambasadorem gminy w miastach partnerskich Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji.

Prezentował gminę Wilamowice na licznych estradach w kraju i w świecie m.in. : Holandia (1991 r.), Litwa (1991 i 2006 r.), Belgia (1991, 1994, 1997, 2004 r.), Czechy (1992 i 2002 r.), Włochy (1994, 1998, 2001 i 2008 r.), Francja (1995 r.), Polska (1995 r. - Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne C.I.O.F.F. – Żywiec), Słowacja (1996 i 2005 r.), Szwecja (1997 r.), Polska (1998 r. - Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych Europa bez granic –Legnica), Chorwacja (1999, 2000, 2001, 2003 i 2009 r.), Węgry (2005 i 2009 r.), Turcja (2007 r.) W roku 2011 zespół wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Belgii oraz na Słowacji.

W 2011 r. zespół wystąpił na Noworocznym Koncercie Jubileuszowym (25 lecie działalności Zespołu Regionalnego Cepelia Fil - Wilamowice), podczas Dni Słowenii organizowanych przez konsulat Słowenii w Pszczynie, na Festiwalu Folklorystycznym w Kortrijk Heule w Belgii, na Targach Sztuki Ludowej w Krakowie, podczas Dożynek Wojewódzkich w Drzewicy koło Łodzi.

W roku 2012 udał się do Chorwacji na Festiwal „Śokackie Sijelo”, wystąpił w centrum Krakowa na Targach Sztuki Ludowej, na XIII Dożynkach Województwa Śląskiego w Kozach, zorganizowana została wystawa Stroju Ludowego w Żupanji oraz w Muzeum Slawonii w Osijeku w Chorwacji przez kierowniczkę zespołu dr Jolantę Danek,

W 2013 r. wystąpił na Koncercie Jubileuszowym z okazji 25 - lecia działalności artystycznej zespołu Regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice”, w wydaniu specjalnym „Familiady” w TVP2, na XI edycji Dni Ziemi Mucharskiej, na V Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Rudzicy, w Rajeckich Teplicach na Słowacji na „Letne Slavnosti”, na Jubileuszu 100 - lecia orkiestry dętej OSP Stara Wieś, na Festiwalu w Żupanji - Chorwacja, w Beneszowie Dolnym z okazji 800 - lecia miasta, podczas wizyty studyjnej powiatu bielskiego w Wilamowicach. Kierowniczce zespołu dr Jolancie Danek wręczono honorową odznakę „Za zasługi dla Województwa Ślaskiego, medal „Gloria Artis”, zespół gościł dr Davindera Singh Chhina z Departamentu Edukacji Penjab Cultural Promotion Council.

W roku 2014 sześciu członków zespołu wraz z kierowniczką otrzymało medale: „Za zasługi dla zachowania dorobku kultury polskiej” przyznane przez Prezesa Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, ważniejsze występy w roku 2014 to: 50-lecie pożycia małżeńskiego w Wilamowicach, występ dla delegacji z Ukrainy powiązany z prezentacją stroju wilamowskiego, z okazji rocznicy wejścia do UE Bielsko-Biała BCK, dla Delegacji z Niemiec (Fryzji), na koncercie  „Letnie Slavnosti” - Poluvsie na Słowacji, podczas 125 - lecia OSP w Hecznarowicach, koncerty w Bośni i Hercegowinie (w tym nagranie do TV  w Bośni), występy na Dożynkach w Czańcu, Kędzierzynie Koźlu, Bestwinie i Jaworzu, nagranie do telewizji programu promującego Gminę Wilamowice „Weekend z TVS Silesia”.

Zespół składa się z 45 członków, kierownikiem i choreografem zespołu jest dr Jolanta Danek, a akompaniatorem Jan Jarosz. Próby zespołu odbywają się w sali M-GOK w poniedziałki i czwartki.

      

   

   

 

Kierownik i choreograf zespołu dr Jolanta Danek - tel. 33 845 73 45, 602 576 197
strona internetowa: http://www.facebook.com/FilWilamowice

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika