Get Adobe Flash player

GCZDK Wilamowice

Wersja do wydruku

Końcem grudnia 2010 r. oddano do użytku budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach. Cała inwestycja została zrealizowana dzięki środkom finansowym pozyskanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie polegało na wykonaniu termomodernizacji oraz przebudowy ww. budynku. Inwestorem projektu oraz głównym realizatorem była Gmina Wilamowice.

W budynku podejmowane są liczne inicjatywy kulturalne i edukacyjne mające na celu upowszechnianie i propagowanie kultury wilamowskiej, będącej unikatowym dziedzictwem kulturowym Gminy.

W obiekcie funkcjonują:

 • Biblioteka wraz z czytelnią (www.bibliotekawilamowice.pl)
 • Audiowizualna sala narad
 • Biuro Przewodniczącego Rady Osiedla Wilamowic
 • Sale wystawienniczo - muzealne.

Na terenie budynku swoje siedziby posiadają także organizacje działające na terenie gminy:

 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice”
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Żywioł”
 • Miejsko - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi „Wilamowice”
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Osiek - Sekcja Wilamowice
 • Koło Gospodyń Wiejskich Wilamowice
 • Koło Pszczelarzy.

W GCZDzK odbywają się także spotkania organizacji działających społecznie, takich jak:

 • Koło Literatów
 • Klub Seniora
 • Rada Kobiet Gminy Wilamowice
 • Klub Nauczyciela Gminy Wilamowice.

Prowadzone są również warsztaty muzyczne nauki gry na instrumentach dętych. 

Kontakt:
Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego,
Informacji i Edukacji w Gminie Wilamowice
43-330 Wilamowice
ul. Paderewskiego 3
tel. 33 8457 345

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika