Get Adobe Flash player

Tradycja Stara Wieś

Wersja do wydruku

Zespół Pieśni i Tańca „Tradycja” powstał w 1999 r. w Starej Wsi z inicjatywy Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich, działa pod patronatem M-GOK w Wilamowicach. Założono go w celu kultywowania tradycji i obrzędów wioski oraz regionu. Kierownikiem zespołu jest p. Renata Nycz, a kierownikiem muzycznym Wojciech Pieczka. To 33 osobowa grupa członków, w wieku od 6 do 73 lat. „Tradycja” spotyka się w każdy piątek w świetlicy „Promyczek” w budynku OSP Stara Wieś.

W ciągu 15 lat istnienia zespołu jego członkowie stali się animatorami życia kulturalnego wśród lokalnej społeczności. Występują podczas imprez folklorystycznych na terenie gminy Wilamowice („Wilamowskie Śmiergusty”, „Pisarzowskie Sobótki”), biorą udział w konkursach, przeglądach i festiwalach na terenie południowej Polski oraz poza jej granicami, na Słowacji i na Ukrainie. W repertuarze „Tradycji” odnaleźć można inscenizacje obyczajów i obrzędów, między innymi tradycyjny „Pierzowiec” czy „Starowiejskie wesele”. Grupa prezentuje tańce, pieśni, przyśpiewki ludowe ziemi krakowskiej, górali żywieckich oraz Śląska Cieszyńskiego. W okresie Wielkiego Postu zespół uczestniczy w obrzędach Męki Pańskiej, a podczas Bożego Narodzenia śpiewa kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski oraz przedstawia inscenizację „Jasełek”. Dodatkową formą teatralną, cieszącą się uznaniem publiczności są scenki kabaretowe prezentowane podczas uroczystości i imprez kulturalno- społecznych w naszej wsi i gminie.

„Tradycja” posiada liczne osiągnięcia, najważniejsze z nich to: wyróżnienie na X Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 2004 r., wyróżnienie w VI Powiatowym oraz X Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędowych w Bojszowach Nowych w 2006 r., III miejsce w VII Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Chorzowie w 2007 r., wyróżnienie w VIII Powiatowym i XII Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędowych w Bojszowach Nowych w 2008 r. Do sukcesów zespołu można zaliczyć także udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej i Przeglądach Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich w Brennej i Jaworzu (2007-2009 r.).

W ostatnich czterech latach zajął czołowe miejsca w przeglądach i festiwalach; 2011 r.: I miejsce w XI Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych woj. śląskiego w Dąbrowie Górniczej, III miejsce w XII Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy. 2012 r.: I miejsce w XII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łodygowicach, II miejsce XII Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych woj. śląskiego w Brennej. 2014 r.: I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Do sukcesów zespołu można zaliczyć udział w TKB oraz licznych przeglądach zespołów regionalnych.

 

    

 

 

Kontakt:
Kierownik Renata Nycz – 508 302 854

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika