Get Adobe Flash player

Europa dla Obywateli

Projekt „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności”

Podsumowanie z realizacji projektu
„Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności”

Projekt z Programu Europa dla Obywateli zrealizowany!

Dopiero po dwóch latach przerwy pandemicznej Gmina Wilamowice mogła zrealizować międzynarodowy projekt pn. „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli, w ramach działania 2.1 Partnerstwo miast. Początkowo projekt miał odbyć się w czerwcu 2020 r., jednak z uwagi na Covid-19, nie było to możliwe i dzięki pozytywnej zgodzie Komisji Europejskiej, termin działań został przełożony.

Wszystkie zadania projektowe odbyły się w Wilamowicach w dniach 27-30 maja 2022 r. i skupiły 250 obywateli miast partnerskich z Kisújszállás (Węgry), Hornej Súčy, Kuneradu i  Rajeckich Teplic (Słowacja), Dolníego Benesova (Czechy), Klanjca i Županji (Chorwacja) oraz Wilamowic. Podczas czterech dni spotkań uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach, dyskusjach i wykładach poświęconych współpracy międzynarodowej opartej na zasadzie solidarności, łączącej wszystkie kraje Unii Europejskiej. Projekt promował postawy solidarności oraz poszanowania praw człowieka zwłaszcza wobec uchodźców poszukujących ochrony w Polsce, poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku innych kultur oraz wspieranie dialogu i spotkań międzykulturowych z ludźmi z różnych środowisk i kultur. Podczas działań projektu omawiano pozytywne wartości jakie niesie obecność w UE i co dzięki niej osiągnęliśmy. Podkreślaliśmy w szczególności olbrzymi postęp cywilizacyjny, który udało się dzięki UE osiągnąć w różnych aspektach życia społecznego i kulturalnego. Dzięki działaniom projektowym pokazaliśmy, że poprzez współpracę i wytrwałe konsultacje można osiągnąć porozumienie w każdej kwestii. W projekcie zwracaliśmy uwagę na potrzebę  solidarnego działania w każdej ważnej sprawie dotyczącej narodów UE, co było jednym z elementów kampanii społecznej „Solidarni w Partnerstwie - społeczna i międzykulturowa współpraca kluczem do europejskiej solidarności”. Poprzez debaty i dyskusje staraliśmy się na własnych przykładach i doświadczeniach, przekazać większą wiedzę o osiągnięciach UE.
Dzięki obecności przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, podczas warsztatów interkulturalnych, wspólnie opracowaliśmy porozumienie pn.: „Współpraca kulturalna w UE - poznajmy swoje dziedzictwo”, które następnie zostało podpisane przez wszystkich przedstawicieli miast partnerskich biorących udział w projekcie. W ramach działań integracyjnych, uczestnicy tego wydarzenia wzięli udział w dwudniowej, wiodącej imprezie na terenie gminy pod nazwą „Wilamowskie Śmiergusty”, która cieszy się dużą popularnością na Podbeskidziu. Z nowymi planami dotyczącymi przyszłej współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, uczestnicy zakończyli spotkania z Programu Europa dla Obywateli.

 

Dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego projektu:

https://mgok.wilamowice.pl/tresc/projekt-solidarni-w-partnerstwie-spo-eczna-i-mi-dzykulturowa-wsp-praca-kluczem-do-europejskiej

 

Informacje zamieszczone na stronach internetowych partnerów projektu:

Miasto Horná Súča - Słowacja: https://www.hornasuca.sk/samosprava/eurofondy/projekty-v-realizacii/2022-solidarita-v-partnerstve-socialna-a-medzikulturna-spolupraca-kluc-k-europskej-solidarite-348sk.html

Miasto Rajecké Teplice - Słowacja: https://www.rajecke-teplice.info/pages/solidarita-v-partnerstve-socialna-a-medzikulturna-spolupraca-ako-kluc-k-europskej-solidarite

Miasto Kunerad - Słowacja: http://www.obeckunerad.sk/article/default/3121

Miasto Kisújszállás - Węgry: http://kisujszallas.hu/index.php?id=688&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

Miasto Klanjec - Chorwacja: https://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/

Miasto Županja - Chorwacja: https://zupanja.hr/index.php/2-uncategorised/466-the-project-solidarni-w-partnerstwie-spoleczna-i-miedzykulturowa-wspolpraca-kluczem-do-europejskiej-solidarnosci-was-funded-with-the-support-of-the-european

Miasto Dolní Benešov - Republika Czeska: https://www.dolnibenesov.cz/the-project-solidarni-w-partnerstwie-spoleczna-i-miedzykulturowa-wspolpraca-kluczem-do-europejskiej-solidarnosci-was-funded-with-the-support-of-the-european-union-under-the-programme-europe-for-citizens-10668/

 

Współpraca europejska dofinansowana

Gmina Wilamowice znalazła się po raz kolejny na liście wybranych wniosków do dofinansowania z unijnego programu „Europa dla Obywateli”, Działanie 2.1 Partnerstwo Miast. Projekt pod nazwą „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” realizowany będzie w dniach 27.05.2022-30.05.2022.

Projekt "Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej"

                                                     

 

Informacje z realizacji projektu: 

W dniach 29.08 do 02.09.2019 r. gmina Wilamowice zrealizowała projekt współfinansowany w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Projekt pod nazwą „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej” skupił blisko 170 uczestników będących przedstawicielami miast partnerskich z Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

Działania projektowe podczas pięciu dni spotkań obejmowały szereg warsztatów, dyskusji, konferencji i debat poświęconych zagadnieniom związanym z przyszłością Europy, w kontekście eurosceptycyzmu, problemom społecznym występującym we wszystkich miastach partnerskich oraz tolerancji dla mniejszości kulturowych. W spotkaniach podkreślana była za każdym razem konieczność integracji w ramach Unii Europejskiej opartej na solidarnej współpracy wszystkich partnerów projektu. Dzięki przygotowanej wystawie fotograficznej omówiono inwestycje i zadania które udało się zrealizować w poszczególnych krajach dzięki wsparciu z UE, a także przedstawiano plany na przyszłość związane z członkostwem w UE. Europejskie dziedzictwo kulturowe naszego regionu i gmin partnerskich zaprezentowane zostało podczas dożynek gminnych w miejscowości Dankowice. Ważnym elementem wydarzenia było również zwiedzanie miejsc pamięci w Krakowie oraz Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. Wizyty te uświadomiły wszystkim do czego może prowadzić brak tolerancji dla mniejszości i skrajny ultranacjonalizm. W wyniku szerokiego rozpowszechnienia informacji o przebiegu projektu inne gminy w Unii Europejskiej uzyskały wiedzę o jego realizacji i będą miały okazję do zapoznania się z wypracowanym modelem współpracy.

Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/projekt-solidarna-wsp-praca-partnerska-nasz-przysz-o-ci-w-unii-europejskiej-29082019-02092019

Zdjęcia z Dożynek Gminnych z dnia 1 września 2019: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/iii-do-ynki-gminy-wilamowice-w-dankowicach-1-wrze-nia-2019-r

Film dokumentujący działania projektowe: https://www.youtube.com/watch?v=a1CmSyJR2cg

Projekt „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”

Informacje z realizacji projektu: 

Projekt „Popularyzacja polityki pomocy imigrantom przez UE - partnerska kampania antyrasistowska i antyksenofobiczna”

                                                             

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika