Get Adobe Flash player

Wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach - 2011r.

Wersja do wydruku
Sala multimedialna

Gmina Wilamowice w listopadzie 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Zadanie obejmowało wyposażenie nowego obiektu oddanego do użytku początkiem roku 2011. Pozyskane środki z Ministerstwa Kultury jak również wkład własny przeznaczono na zakup wyposażenia biblioteki wraz z czytelnią, magazynu zbiorów i opracowań bibliotecznych, sali audiowizualnej, pomieszczeń lokalnych organizacji i stowarzyszeń , garderoby i świetlicy Zespołu Regionalnego.

Zakupiono meble, sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny oraz drobne wyposażenie. Całość zadania wyniosła 180 000 zł. w tym dotacja MKiDN 40 000 zł.

W lipcu br. w nowej siedzibie rozpoczęła działalność Biblioteka, a w wyposażonych  pomieszczeniach spotykają się członkowie organizacji działających na terenie Gminy Wilamowice.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika