Get Adobe Flash player

Zakup instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej - 2012r.

Wersja do wydruku

Gmina Wilamowice w roku 2011 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu Rozwój infrastruktury kultury pt. "Zakup instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej".

Dzięki pozytywnej ocenie i uzyskaniu dostatecznej ilości punktów, udało się pozyskać środki w wysokości 66.000 złotych. Pozostałą kwotę 60 850,00 zł. wydatkowała Gmina Wilamowice. W kwietniu br. zostały zakupione instrumenty na łączną kwotę 126 850,00 złotych. Gminna Orkiestra dęta została doposażona w 29 nowych instrumentów ( tuby, tenorhorny, trąbki, klarnety, puzony, saksofony i flety poprzeczne ).

Dzięki tej inicjatywie mogło podjąć naukę gry na instrumentach ponad 70 dzieci, co bez dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie byłoby możliwe.

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika